Sponsorzy
Organizatorzy
Wspierają nas
27 października 2022 r. Rada Kół Naukowych AGH, Fundacja TRY IT oraz Centrum Spraw Studenckich AGH organizują Festiwal Innowacji Studenckich IT IS ME. W ramach tego wydarzenia przeprowadzony zostanie konkurs dla kół naukowych i zespołów studenckich na najlepszy projekt o charakterze innowacyjnym z wykorzystaniem narzędzi IT. W konkursie zostanie wyłonionych 6 projektów, które będą najbardziej innowacyjne w zakresie przeznaczenia, powstaną z wykorzystaniem narzędzi IT, będą wynikiem współpracy zespołów studenckich składających się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn oraz będą promować ideę równości. Szczegóły w Regulaminie.