IT is ME - Festiwal innowacji studenckich
Informacje o organizatorach
Rada Kół Naukowych (RKN)

RKN zainaugurowała swoja działalność 23 maja 2022 roku. Zadania i cele, jakie sobie stawia RKN to:
  • zwiększenie integracji kół naukowych AGH poprzez wspólne kanały komunikacyjne oraz organizację wydarzeń i imprez integracyjnych,
  • poszerzenie kompetencji miękkich członków kół naukowych poprzez organizację szkoleń,
  • współpraca z Pełnomocnikami Rektora ds. Kół Naukowych w ramach organizacji wydarzeń dla członków kół naukowych, zapewnienia wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i materialnego dla działalności kół,
  • reprezentowanie kół naukowych przed władzami AGH oraz poza uczelnią,
  • współpraca kół naukowych z komisjami URSS za pośrednictwem Rady Kół Naukowych jako organu URSS.


Fundacja TRY IT

Fundacja Try IT działa przy Instytucie Informatyki AGH. Fundacja ma na celu wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt w dziedzinie IT i nowych technologii oraz budowanie społeczności, która pomaga im na ścieżce kariery i przygotowuje do rozwoju w branży IT. Jest to zatem inicjatywa, której celem jest promowanie i inspirowanie kobiet dążących do rozwoju kariery zawodowej w IT i spełnienia w życiu prywatnym.

Priorytetem Fundacji jest zbudowanie bardziej zróżnicowanej społeczności w branży technologicznej przez co zachęca kobiety do nawiązywania kontaktów branżowych, poprawy umiejętności korzystania z technologii cyfrowych oraz skutecznego konkurowania. W tym celu Fundacja kieruje się dialogiem społecznym i podejmuje działania mające na celu zgromadzenie liderów i zwolenników branży, aby zaangażować, połączyć i zainspirować oraz wspierać społeczność ekspertów, którzy pomogą zachęcić kobiety do rozwoju w branży technologicznej i obejmowania stanowisk w dziedzinach związanych z IT.

Kolejnym celem, który przyświeca działalności Fundacji jest zachęcenie dziewcząt do wstępu na techniczne kierunki studiów oraz kontynuowania edukacji w IT. Cel ten jest realizowany poprzez aktywne działania w kierunku poprawy uczestnictwa i osiągnięć dziewcząt w edukacji w STEM, zapewnienia edukacji w dziedzinie IT a także zwiększenia świadomości znaczenia edukacji STEM dla dziewcząt i kobiet.Zespół Przedsiębiorczości Akademickiej CTT AGH

Zespół Przedsiębiorczości Akademickiej Centrum Transferu Technologii AGH (CTT AGH), współpracując z Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. (INNOAGH), aktywnie uczestniczy w kształtowaniu ekosystemu innowacji i przedsiębiorczości AGH w Krakowie.

Eksperci zgromadzeni wokół wyzwań związanych z wdrażaniem na rynek pomysłów czy technologii tworzą wyjątkowo przyjazną przestrzeń dla inkubacji technologicznych startupów na początkowych etapach ich rozwoju. CTT AGH i INNOAGH dąży do tego, aby stać się centrum wiedzy oraz kompetencji w zakresie innowacji i przedsiębiorczości akademickiej.

Oferowane wsparcie obejmuje na przykład:
· pomoc w odnalezieniu się w uwarunkowaniach i możliwościach kreowania własnego innowacyjnego biznesu w środowisku akademickim AGH,
· możliwość pozyskania raportów, badań i analiz rynkowych ważnych na etapie projektowania przyszłego startupu,
· pomoc na poszczególnych etapach rozwoju startupu od fazy kształtowania się idei biznesu poprzez powołanie spółki i jej początkowy rozwój (np. model biznesowy, model finansowy, sprawy formalno-prawne związane z uruchomieniem spółki, formalizacja współpracy, proces inwestycyjny),
· pomoc w dotarciu i pozyskaniu brakujących zasobów, w tym również finansowych (np. warsztaty, granty i dotacje, programy akceleracyjne),
· dostęp do bazy inwestorów i partnerów biznesowych współpracujących z AGH i INNOAGH (np. networking, sieciowanie partnerów),
· kształtowanie wiedzy i postaw przedsiębiorczych poprzez szkolenia, doradztwo, mentoring.Centrum Spraw Studenckich (CSS)

CSS jest pomocniczą jednostką prowadzącą działalność zarządczą, administracyjną i obsługową w sprawach z obszarów powierzonych nadzorowi Prorektora ds. Studenckich. CSS realizuje zadania dotyczące szeroko pojętej działalności studenckiej, obejmującej wszelkie aktywności studentów poza obszarem kształcenia.

Zadaniem CSS jest w szczególności:
· zapewnienie administracyjnej realizacji uprawnień i obowiązków Prorektora ds. Studenckich, a także działalność organizacyjna Pionu Spraw Studenckich,
· koordynacja i nadzór oraz realizacja działań z zakresu przyznawania świadczeń dla studentów,
· nadzór nad działalnością naukową, kulturalną i sportową studentów oraz jej obsługa administracyjna,
· ścisła współpraca z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego w zakresie spraw studenckich,
· wspieranie i aktywizacja studentów i absolwentów w realizacji aspiracji zawodowych, współpraca z przedsiębiorcami w Polsce i za granicą,
· badania rynku pracy, w tym monitoring losów zawodowych absolwentów.
· prowadzenie i obsługa administracyjna spraw wychowawczych i dyscyplinarnych studentów,
· prowadzenie, koordynacja i nadzór nad sprawami studentów z niepełnosprawnościami.STUDENCKA AGENCJA KREATYWNA (SAK)

SAK AGH to organizacja studencka zrzeszająca pasjonatów z różnych obszarów branży IT, współpracujących by tworzyć rozwiązania dostosowane do potrzeb odbiorców. Specjalizujemy się w obszarach web/app developmentu, UX/UI, grafiki komputerowej oraz marketingu. Równolegle zajmujemy się organizacją wydarzeń (konferencje, szkolenia, wyjazdy). W naszej pracy wyróżnia nas profesjonalizm i kompleksowość, a dostarczane rozwiązania, niczym u wprawnego szewca, są „szyte na miarę”.

Jako współorganizator „IT IS ME” mamy dwa, jasno określone cele: dołożyć wszelkich starań, aby wydarzenie było dla Was możliwie najciekawsze, a jego jakość stała na wysokim, SAK-owym poziomie.