IT is ME - Festiwal innowacji studenckich
Program wydarzenia
Teraz
Teraz
Wstępny formularz zgłoszenia projektu
do 30.09
do 30.09
Formularz zgłoszenia z pełnym opisem projektu
Wypełnienie tego formularza jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w konkursie. Formularz będzie dostępny w późniejszym terminie na tej stronie.
do 13.10
do 13.10
Informacja, czy zespół zostały zakwalifikowany przez Komitet Naukowy Festiwalu do prezentacji projektów na festiwalu
26.10
26.10
Prezentacje projektów (prawdopodobnie 10-minutowe) oraz głosowanie anonimowe nad przydziałem nagród prezentowanym projektom
Głosują obecni członkowie Komitetu Naukowego po wysłuchaniu prezentacji.