Zwycięskie projekty | październik 2023

HARteam – monitoring aktywności starszych osób

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia osób starszych poprzez monitorowanie ich aktywności. Skierowany jest głównie do seniorów/seniorek oraz ich rodzin, opiekunów bądź personelu medycznego. Dzięki zastosowaniu rozwiązań, jakie dają IoT (Internet rzeczy) i AI (sztuczna inteligencja) system umożliwia nie tylko zbieranie danych, ale także ich interpretację w czasie rzeczywistym. Osoby, które opiekują się seniorami/seniorkami mogą otrzymywać natychmiastowe powiadomienia o zmianach w ich aktywności i w przypadku nagłych zdarzeń (np. upadku) podjąć szybką reakcję. Twórcy rozwiązania pomyśleli także o poszanowaniu wrażliwych danych – monitorowane są jedynie konkretne aktywności, a pomijane informacje, które mogłyby naruszać prywatność użytkowników.