Zwycięskie projekty | październik 2023

Misja Ratunkowa

System monitorowania oparty na bezzałogowym samolocie solarnym, którego zadaniem jest wykrywanie osób na wyznaczonym obszarze i przekazanie do drona informacji o ich pozycji. Dron ma z kolei zadanie udzielenia pomocy potrzebującej osobie. W przykładowym scenariuszu samolot byłby odpowiedzialny za odnalezienie osób zaginionych na morzu, a zadaniem drona – zrzucenie koła ratunkowego. Projekt skierowany jest do służb ratunkowych, zespołów poszukiwawczo-ratowniczych poruszających się po trudnym lub niedostępnym terenie. Dodatkowo może być wykorzystywany do monitorowania obiektów o dużej powierzchni, takich jak elektrownie czy poligony wojskowe.