Zwycięskie projekty | IT is ART | 2023

Dawid_2

Dawid_2, tworzy za pomocą fotogrametrii przestrzenne chmury punktów, nowe modele rzeczywistości. Projekt to instalacja interaktywna na gogle VR pozwalająca zobaczyć rzeźbę Dawid Michała Anioła skonstruowaną na podstawie zdjęć dostępnych w sieci. Niespodzianką dla widza jest możliwość spotkania samego siebie w trakcie zapoznawania się z dziełem. Artysta stawia pytania: Gdzie ja jestem? Gdzie Ty jesteś? Gdzie jest Dawid? Czy być zawiera w sobie jeszcze składową miejsca i czasu?