Zwycięskie projekty | październik 2022

RTD 1.0

Celem projektu była realizacja systemu, który pozwala w czasie rzeczywistym na mapowanie środowiska, wykrywanie pachołków oraz wytyczanie bezpiecznej trasy przejazdu bolidu. Całość opiera się na danych pochodzących z kamery stereowizyjnej, lidara oraz czujników. Projekt docelowo powstał jako element elektrycznego bolidu autonomicznego RTD 1.0, przygotowanego na międzynarodowe zawody w ramach serii Formula Student. Za jego pomocą chcemy włożyć swój wkład w rozwój oraz popularyzację technologii autonomicznych w motoryzacji oraz szeroko pojętej logistyce, która w przyszłości będzie stanowić o komforcie i bezpieczeństwie podróżowania ludzi każdego dnia.


Skład:
Kamil Baradziej
Rafał Górecki
Jakub Grzeszczyk
Nicolas Duc
Piotr Wójcicki
Piotr Sokołowski
Paulina Gacek
Remigiusz Pomorski
Aleksander Seremak
Adam Paleczny
Tomasz Jażdżewski