Zwycięskie projekty | październik 2022

ROBUR


 Rozwijany w naszym kole naukowym projekt o nazwie R.O.B.U.R. jest w pełni autonomiczną stacją badawczą typu USV, która została zbudowana w celu obserwacji otoczenia pod względem zanieczyszczenia w zbiornikach wodnych. Finalnie będzie ona wyposażona w czujniki jakości wód oraz powietrza dzięki czemu będziemy mogli w precyzyjny sposób zbierać oraz analizować zebrane przez nią dane, co pozwoli nam na oszacowanie jakości pobranych próbek. 

Dodatkowo jej funkcjonalność została rozszerzona, aby mogła konkurować na zawodach RoboBoat organizowanych w Stanach Zjednoczonych. Posiada ona zdolności do wykonywania precyzyjnych zadań do których potrzebne są nowoczesne technologie takie jak system wizyjny wykorzystujący sieci neuronowe w celu detekcji obiektów oraz dokładne pozycjonowanie w czasie rzeczywistym przy pomocy stworzonych przez nas algorytmów oraz otrzymywanych danych z czujników znajdujących się na łodzi. 


Zespół:
Olivier Lichota 
Kacper Głodek 
Natalia Pluta 
Michał Suchta 
Anastasiia Vudvud 
Mikołaj Słowikowski 
Jakub Strojewski 
Kacper Duda