Zwycięskie projekty | październik 2022

SAFER VISION

SAFER VISION - okulary dla osób niewidomych i nie tylko. Pomagają one poruszać się bezpiecznie w nowej przestrzeni lub środowisku. Okulary wyposażone są w mikrofon, kamerę i głośnik oraz mikrokontroler który steruje pracą całości. Działanie jest bardzo proste - osoba nosząca wypowiada komendę, np. "szukam fotela", następnie obraz z kamery jest przetwarzany z pomocą sztucznej inteligencji i sprawdzane jest, czy znajduje się 
tam fotel, jeśli tak to gdzie. Na końcu odpowiednia informacja jest przekazywana przez głośnik umieszczony obok ucha osoby noszącej okulary. 


Zespół: 
Michał Pogorzelec - project menager, software 
Katarzyna Wcisło - elektronika, druk 3D 
Paweł Radzik - systemy wizyjne, machine learning 
Sebastian Pilch - modelowanie